tro-thanh-web-developer-nen-bat-dau-tu-dau

Web Developer – Phải bắt đầu từ đâu?

Nếu như ở các bài trước, tôi đề cập nhiều tới vấn đề HOC PHP thì trong bài viết hôm nay, tôi lại chọn một đề tải hoàn toàn mới. Đó là về nghề Web Developer là gì? Và phải bắt đầu từ đâu để trở thành một Web Developer? Tôi muốn bạn hiểu rõ…