php-va-asp.net-

So sánh PHP và ASP.NET: Nên chọn ngôn ngữ nào?

Hai đối thủ của ngày hôm nay: PHP – một trong những ngôn ngữ lập trình tốt nhất thế giới với hàng triệu “tín đồ” người sử dụng và phát triển và ASP.NET – một nền tảng của Microsoft cho phép bạn lập trình trên bất kỳ ngôn ngữ .NET nào. Vậy đâu là ngôn…