ngon-ngu-lap-trinh-tot-nhat

Những ngôn ngữ lập trình tốt nhất năm 2013

Trong quá trình đào tạo của mình, tôi thường nhận được câu hỏi sau đây của học viên:”Em nên học ngôn ngữ lập trình nào? Đâu là ngôn ngữ lập trình tốt nhất?”. Không có câu trả lời nào thỏa đáng và phù hợp với câu hỏi này. Mỗi một ngôn ngữ lập trình lại…