html_vs_php

Có cần phải biết HTML để học PHP?

PHP là ngôn ngữ lập trình máy chủ được dùng để phát triển các Website động. Nhiều người không phân biệt được sự khác nhau giữa PHP và HTML. Hiểu đơn giản thì HTML là một mã nguồn lập trình cơ bản được dùng để xây dựng Website, còn PHP là ngôn ngữ được sử…

hoc-php-voi-than

Học PHP để tự tạo lập cuộc sống

Bạn có nhu cầu HOC lập trình Web?. Hằng ngày, bạn làm việc với máy tính, viết ra những dòng code đầy bí ẩn. Đây là công việc mơ ước của nhiều bạn trẻ, và cũng đã bao người thành công và thành danh với công việc này. Thời đại CNTT, nhân tài về mảng phát…