Khóa học PHP buổi tối

Khóa học PHP buổi tối giúp cho học viên có thể theo học được ngôn ngữ lập trình này trong khi vẫn đang tham gia được công việc khác.

Thông tin cơ bản

Học phí: 4.900.000đ
Thời lượng: 27 buổi.

Khóa học diễn ra vào buổi tối, 3 buổi/tuần, tổng thời gian theo học là 9 tuần. Kết thúc khóa học học viên có thể lập trình được các website đơn giản, có thể đọc hiểu và làm theo các hướng dẫn trên internet (tự học)

Nội dung đào tạo

Chương 1. Tổng quan (2 buổi)
1.1. Tìm hiểu về website và các thành phần trong website
1.2. Phân loại website

Chương 2. HTML (2 buổi)

Chương 3. CSS (2 buổi)

Chương 4. PHP cơ bản (3 buổi)
4.1. Cơ bản
4.2. POST & GET
4.3. Cookie & Session

Chương 5. Cơ sở dữ liệ MySQL (3 buổi)
5.1. Hiểu về CSDL
5.2. Thiết kế CSDL
5.3. Các câu truy vấn

Chương 6. PHP nâng cao (4 buổi)
6.1. Kết nối cơ sở dữ liệu
6.2. Hướng đối tượng trong PHP
6.3. Xử lý cache

Chương  7. jQuery (2 buổi)

Chương 8. AJAX (2 buổi)

Chương 9. Framework Yii (7 buổi)

Đăng ký học

– Nhập thông tin vào form: http://voithan.net/dang-ky-hoc/

– Liên hệ nộp học phí:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VOI THẦN
Tầng 3, số 477 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
HOTLINE: 01234 300 477 – ĐT: 04.3636 2380
Website: voithan.com – Email: lienhe@voithan.com
Facebook: facebook.com/voithan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *