Giảng viên

Giảng viên chính:

1. Anh Nguyễn Mạnh Lưu – 8 năm kinh nghiệm

2. Anh Nguyễn Anh Đức – 3 năm kinh nghiệp

Huẫn luyện viên

3. Nguyễn Tuấn Bảo – 1 năm kinh nghiệm

4. Hoàng Anh Dũng – kinh nghiệm: 12 tháng

5. Ngô Trọng Khôi – kinh nghiệm: 12 tháng

6. Nguyễn Thu Trang – Kinh nghiệm 6 tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *